Tỷ giá

Thông tin tỷ giá
The remote name could not be resolved: 'www.vietcombank.com.vn'
Thời tiết các vùng

Thống kê

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 6
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 6
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 189

Bộ Giao thông vận tải: Quy định đánh giá mức độ ứng dụng Công nghệ thông tin và chế độ báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng Công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước thuộc Bộ

Với mục đích tổng hợp, đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan thuộc Bộ Giao thông vận tải theo quy định tại Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải để thực hiện chế độ báo cáo định kỳ.

An Giang: Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2015

Ngày 29/12/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2015.

Quảng Nam: Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2015

Ngày 03/11/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2015.

Đắk Nông: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh ngày càng hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính, từng bước xây dựng chính quyền điện tử

HƯỚNG DẪN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CQNN NĂM 2015

Ngày 27/8/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1605/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015.
Trang 3 trong 7 << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25