Tỷ giá

Thông tin tỷ giá
The remote name could not be resolved: 'www.vietcombank.com.vn'
Thời tiết các vùng

Thống kê

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 31
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 31
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 189

Đài Truyền hình Việt Nam: Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2015 

Theo đó, mục tiêu cụ thể đối với ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong nội bộ cơ quan gồm, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật CNTT đảm bảo đáp ứng cho phát triển ứng dụng CNTT trong hoạt động điều hành và sản xuất tại Đài Truyền hình Việt Nam (Đài THVN); từng bước hoàn thiện việc xây dựng kiến trúc tổng thể với mô hình quản lý toàn diện, thống nhất các ứng dụng CNTT trong đó có tích hợp đa dạng các hình thái thông tin dữ liệu.

Đồng thời thực hiện tin học hóa tất cả các quy trình quản lý, các nghiệp vụ của Đài THVN và tăng cường an ninh bảo mật cho hệ thống CNTT tại Đài THVN. Bên cạnh việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác quản lý, điều hành và sản xuất chương trình truyền hình – trong năm 2015, Đài THVN đầu tư xây dựng các ứng dụng phần mềm từ quản lý điều hành đến sản xuất phát sóng theo kiến trúc hướng dịch vụ (SOA), dần hình thành tiêu chuẩn trao đổi, tích hợp giữa các hệ thống qua trục tích hợp dữ liệu (ESB) theo đúng hướng phát triển hiện đại của các tổ chức phát thanh truyền hình lớn. Từng bước ứng dụng các quản lý thiết lập quy trình ở mức cao (BFM – Business Process Management) vào quản lý các quy trình nghiệp vụ của Đài THVN; Thực hiện trao đổi và quản lý thông tin trên mạng đáp ứng cho 95% việc lưu chuyển văn bản nội bộ và các thông tin trao đổi công việc khác. Hoàn thiện các ứng dụng CNTT trong chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp hành chính, công tác tài chính kế toán, quản lý nhân sự…đạt tỉ lệ 100%.

Đối với ứng dụng CNTT chuyên ngành, trong năm 2015 Đài THVN phấn đấu đạt 80% số lượng các chương trình truyền hình được kiểm duyệt qua hệ thống phần mềm duyệt chương trình qua mạng; 100% kênh chương trình được quản lý bằng công cụ quản lý phát sóng; 100% chương trình tin tức được trao đổi, sản xuất dựa trên hạ tầng mạng CNTT; 100% chương trình lưu trữ sau sản xuất và phát sóng được lưu trữ dưới dạng số; đẩy nhanh tiến trình số hóa kho tư liệu truyền hình, đạt mức trên 50% kho tư liệu truyền hình được số hóa; Nghiên cứu, đầu tư xây dựng hạ tầng kênh phát sóng dự phòng Quốc gia; Xây dựng chuẩn dữ liệu Metadata trong sản xuất, phát sóng, trao đổi, lưu trữ chương trình truyền hình; Đưa vào khai thác, sử dụng Trung tâm Điều hành kiểm soát các chương trình Truyền hình Quốc gia đảm bảo việc giám sát, điều khiển từ xa các thiết bị của các hệ thống phát sóng vệ tinh, máy phát số cũng như kiểm soát được tính toàn vẹn của các tín hiệu chương trình Truyền hình Quốc gia.

Đối với đào tạo, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT, Đài THVN đặt mục tiêu sẽ đào tạo và đào tạo nâng cao cho 50-60% số cán bộ chuyên trách CNTT, đào tạo ứng dụng, sử dụng CNTT cho 20% tổng số cán bộ quản lý; 100% chuyên gia cao cấp và 70%  công chức, viên chức chuyên môn.

Để thực hiện thành công Kế hoạch đã đề ra, trong năm 2015 – Đài THVN chú trọng thực hiện 5 nội dung chính gồm: (1) Tiếp tục đầu tư nâng cấp Hạ tầng kỹ thuật CNTT; (2) Ứng dụng CNTT trong nội bộ Đài THVN; (3) Ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp; (4) Đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ sản xuất, phát sóng tại các đơn vị trực thuộc; (5) Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT.

1296 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25